Fandom

جامعهٔ مرکزی

ویکیا:تماس با ما

تغییرمسیر از تماس با ما

۱۶صفحه‌ها در
این ویکی
Add New Page
Add New Page گفتگو0


تماس با ویکیا

  1. تماس با کاربران ویکیا: فوروم ویکیا
  2. تماس با پرسنل: فرم تماس


تماس با کاربران ویکیا

برای تماس با کاربران ویکیا، می‌توانید از صفحه بحث آن‌ها استفاده کنید، یا از Special:Emailuser/نام کاربری طریق به آن‌ها پست الکترونیکی بفرستید.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی